esilehele

  

Uudised

Ühiskoosolek ja õppepäev “e-Radioloogia: muutused radioloogia tööprotsessides”.

Austatud kolleegid,

Käesolevaga teeme teatavaks 4.detsembri 2004.a. ühiskoosoleku ja talvise õppepäeva ajakava. Toimumiskoht: Mustpeade Maja, Pikk 26, Tallinn

Bussi väljumine:
Kell 12.00 Tartust Maarjamõisa Haigla parklast aadressil Puusepa 8.

Ürituse ajakava:

Koosolek ja õppepäev Mustpeade Majas:

15.00 – 15.30 Saabumine
15.30 – 16.15 e-Radioloogia: muutused radioloogia tööprotsessides (töökorraldus; radioloogi, õe ja tehnikaspetsialisti roll; kohaliku ja e-radioloogi vastutus) V.Järv, P.Ross, S.Nazarenko
14.45 – 15.15 Tervishoiuteenuste kulupõhiste hindade väljatöötamisest P.Ross, S.Nazarenko
16.30 – 16.40 Info meditsiinikiiritust käsitleva määruse koostamisest. S.Nazarenko
16.40 – 16.50 ERÜ liikmemaksudest 2005.a. S.Nazarenko
16.50 – 17.00 Kohalalgatatud küsimused ja arutelu.


17.00 – 21.00 Õhtune kokkuvõttev üritus Mustpeade Maja Vennaste saalis koos Jakob von Mustpää & tema ihuarst Thuwe’ga.
Kõigi eelduste kohaselt räägib Jakob von Mustpää oma 600 aastat tagasi toimunud salapärasest juhtumisest, igal osavõtjal tuleb õhtu jooksul elustada oma roll 600 aasta taguses elus. Võib arvata, et Jakob von Mustpää eestvedamisel avatakse Patukustustuskamber ja Voorustekamber. Olenevalt Hansalinnast läbireisivate tegelaste kohalolekust võib juhtuda tuleneelajate, silmamoondajate või maotaltsutajate, kõhutantsijate või õhuakrobaatide etteasteid. Ilmuda võib kondiväänaja Ilus Katriina

21.15 – Buss alustab tagasisõitu Tartusse.

Ühisseminarile palume registreerida hiljemalt 30.novemriks e-posti aadressil: Marje.Aidla@itk.ee, või Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretäri, Marje Aidla telefonil 6207 190. Registreerimisel palume teatada, kas kasutate tellitud transporti, kas osalete vaid koosolekul ja õppepäeval või ka õhtusel kokkuvõtval üritusel.
Õppepäeva osavõtutasu on hiljemalt 30.novembriks registreerunutele järgmine: ERÜ liikmetele 700 krooni (ERÜ liikmeskonda kuuluvatele residentidele 50 krooni), teistele 1000 krooni. Lisaks on kokkuvõtva ürituse tasu ERÜ liikmetele (ka ERÜ liikmeskonda kuuluvatele residentidele) 200 krooni, teistele 500 krooni. Kokkuvõtvale üritusele registreerime vaid õppepäeval osalenuid. Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides osaleja nime ning märgusõna: ”Õppepäev”. Peale 1.detsembrit registreerunutel on osavõtutasud eelnimetatuga võrreldes 2-kordses määras (vastavalt 1400, 2000, 400 ja 1000 krooni).

Parimate soovidega,

ERÜ juhatus« Tagasi