esilehele

  

Uudised

Radioloogia eriala spetsialistide (re)sertifitseerimine.

Austatud kolleegid,

Neljapäeval 25.novembril 2004.a. toimub radioloogide (re)sertifitseerimiskomisjoni koosolek. ERÜ 14.06.02. üldkoosolek kinnitas radioloogia eriala (re)sertifitseerimiskomisjoni järgmises koosseisus: V. Järv , M. Lintrop, S. Nazarenko , R. Raudsepp, P. Raudvere, P. Ross, M.Smutov, S. Ulp, K. Ulst, M. Uritam.

(Re)sertifitseerimine on vabatahtlik tegevus, mille tulemused võivad (aga ei pruugi) arvesse tulla erinevates olukordades: palga määramisel tööandja poolt, tervishoiutöötajate registrisse kandmisel tervishoiuameti poolt, kiirgustegevusloa väljaandmisel jm.
Eesti Arstide Liidu, erialaseltside ja sotsiaalministeeriumi ühise seisukoha kohaselt on soovituslikuks resertifitseerimise perioodilisuseks 5 aastat (arvestades eelmisest atesteerimisest või sertifitseerimisest).

Eelseisva (re)sertifitseerimise sisuks on hinnata, kas konkreetsel spetsialistil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks radioloogia valdkonnas.

(Re)sertifitseerimise taotlejatel palume teatada oma (re)sertifitseerimissoovist hiljemalt 21.11.2004.a. AS Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretär Marje Aidlale e-posti aadressil Marje.Aidla@itk.ee.

(Re)sertifitseerimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1. Vabas vormis avaldus (re)sertifitseerimiseks, milles on ära näidatud sertifitseeritava kontaktandmed (e-posti aadress, telefon).
2. Loetelu ja koopiad dokumentidest, mis kinnitavad radioloogia erialal spetsialiseerumist ja täiendõpet.
3. Koopia viimase atesteerimise või (re)sertifitseerimise tulemust näitavast dokumendist (atesteerimistunnistus, sotsiaalministri käskkiri, sertifitseerimistunnistus).
4. Eksperthinnang tööalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja töökoormuse kohta kahelt ERÜ liikmelt, kelle liikmestaaž on üle 5 aasta (1 ühine või 2 eraldi hinnangut). Eksperthinnangu andja võib hinnangu aluseks paluda sertifitseeritavalt viimase 5 aasta töö analüüsi.
5. Sertifitseeritava poolt allkirjastatud loetelu radioloogiaprotseduuridest, mille kvaliteetseks teostamiseks on tal enda arvates piisavalt eeldusi (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodide kaupa).

Palume materjalid kuni 21.11.2004.a. elektroonselt edastada nimetatud e-posti aadressile, originaalid saata hiljemalt 23.11.2004.a (saabumise kpv.) aadressil: Marje Aidla, AS ITK Diagnostikakliinik, Ravi 18, 10138 Tallinn (tel. 6207201).

Reeglina ei ole (re)sertifitseeritava osavõtt komisjoni koosolekust vajalik. Neile, kelle kohalolekut peab komisjon vajalikuks, teatatakse sellest (re)sertifitseerimisavalduses esitatud kontaktandmete kaudu. Juhul, kui (re)sertifitseeritav ise soovib kindlasti osaleda, palume sellest koos (re)sertifitseerimissooviga teatada – tere tulemast! – sekretär teatab aja.

(Re) sertifitseerimine on tasuline. ERÜ Arengunõukogu 18.05.2002.a. otsuse kohaselt tuleb tasu kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas (märkides ülekandel sertifitseeritava isiku nime ning märgusõna: sertifitseerimine 2004). Tasu peab olema laekunud hiljemalt 23.11.2003.a. järgmises suuruses:
radioloog, kes on ERÜ liige – 250.- krooni;
radioloog, kes on ERÜ liige liikmestaažiga alla 3 a. – 1500.- krooni;
radioloog, kes ei ole ERÜ liige – 2500.- krooni.

(Re)sertifitseerimiskomisjoni otsuses märgitakse, kas sertifitseeritaval on eeldusi iseseisvaks töötamiseks ning milliste radioloogiaprotseduuride osas (koodide kaupa) see otsus kehtib. Seekordsel sertifitseerimisel märgib komisjon samuti, millisele kvalifikatsioonikategooriale spetsialist vastaks, kui sertifitseerimise asemel oleks toimunud atesteerimine reeglite järgi, mis kehtisid kuni 31.12.2001.a.

Radioloogiaõdede ja radioloogiatehnikute (re)sertifitseerimine seekord ei toimu. Radioloogiatehnikute kutseoskuste vastavust kutsestandardile hindab Eesti Radioloogiaõdede Ühingu kutsekomisjon.


Parimate soovidega

Sergei Nazarenko
President« Tagasi