esilehele

  

Uudised

TALO liikmete kohtumine Europarlamenti pürgivate erakondade esindajatega.

KUTSE

Seoses lähenevate Europarlamendi valimistega ja vastavalt TALO üldkogul
tehtud ettepanekule korraldab TALO juhatus 28.mail 2004.a algusega kell
11.00 Raadiomajas (TALO nõupidamiste ruumis) oma liikmetele kohtumise
Europarlamenti pürgivate erakondade esindajatega. Oleme huvitatud, milliseid
seisukohti erakonnad Europarlamendis Eesti suhtes kaitsevad ja kuidas nad
Eestit esindavad. Milliseid samme kavatsevad erakonnad Europarlamendis
astuda, et vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust Eestis? Kuidas
kavatsevad erakonnad aidata kaasa demokraatia ja kodanikuühiskonna
tugevdamisele ning suurendada mittetulundusühingute kaasamist
otsustusprotsessi?
Eelmise aasta veebruari lõpus allkirjastati viie erakonna (Isamaaliit,
Keskerakond, Mõõdukad, Rahvaliit, Res Publica) ja TALO vahelised ühiste
kavatsuste protokollid, milles peeti vajalikuks Eesti ühiskonna
jätkusuutliku arengu säilitamiseks teha olulisi investeeringuid hariduse,
teaduse, kultuuri, tervishoiu, põllumajanduse ja sotsiaalvaldkonnas. Palume
erakondade esindajatel teha lühikokkuvõtte, mida nad on teinud ja kuidas
aidanud kaasa ühiste kavatsuste protokollis toodud eesmärkide saavutamisele.
Ootame kõikidest liikmesliitudest osalema vähemalt 5 inimest. Osalejate
nimed palume teatada hiljemalt 27.maiks TALO e-posti aadressile
talo@online.ee
Ümarlaua kestuseks on kavandatud 2 tundi.

Teie aktiivsele osavõtule lootes,
lugupidamisega,
Toivo Roosimaa
TALO juhatuse esimees
641 9800
talo@online.ee
« Tagasi