esilehele

  

Uudised

Üldkoosolek ja õppepäev “Kiirgusohtus täna ja homme”.

Austatud kolleegid,

Üldkoosolek ja õppepäev “Kiirgusohutus täna ja homme” toimub laupäeval ja pühapäeval 5.-6.juunil 2004.a. Põlvamaal ja Võrumaal.

Ürituse ajakava on järgmine:

Laupäeval, 5.juunil 2004.a. kell 9.00 väljub buss Tallinnast Sakala keskuse juurest;
kell 12.00 väljub buss Tartust Puusepa 8 juurest.

13.00 - Saabumine Põlva Haiglasse (Uus tn. 2). Tervituskohv. Tutvumine Põlva Haigla ( www.polvahgl.ee) ja selle radioloogiateenistusega.
13.45 - Bussid viivad haiglast Põlva Kultuuri- ja Huvikeskusesse (Kesk tn. 15), kus õppepäev jätkub.
14.15 – 14.40 ERÜ revisjonikomisjoni aruanne.
14.40 – 15.00 Info ERÜ talveakadeemiast
15.00 – 15.30 Esimese aasta residentide tutvustus. Vastuvõtust radioloogia residentuuri 2004.a.
15.30 – 16.30 Kehakinnitus
16.30 – 17.30 Professor Enn Realo loeng ”Kiirgusohutus täna ja homme”
17.30 – 17.40 AATOMIKU preemia üleandmine
17.40 – 17.50 Kolmapäevaseminari preemia üleandmine
17.50 – 18.00 Lõpetamine
18.00 – Bussid sõidavad Võrumaale Kiidi Turismitallu.
19.00 – Kiidil (www.kiidi.ee): koha leidmine Kiidu talumajades, siis õhtusöök. NB! Kiidi tingimused on lihtsad ja looduslähedased. Pesemisvõimalused saunas. Matkarajad.
21.00 - Residentide presentatsioon “Rõuge Ürgorg – kas e/E-radioloogia Silicon Valley?”
22.00 – Saunad on köetud. Rõuge ürgoru nautimine vastavalt ilmaolude lahkusele.

Pühapäeval, 6.juunil 2004.a. kell 9.00 hommikukohv, juurde õppepäeva kokkuvõtted.
09.30 – Rõuge ürgoru nautimine.
12.00 – Kehakinnitus.
13.00 – Lahkumine Kiidilt.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 30.maiks e-posti aadressil: suvi@ery.ee või Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretäri Marje Aidla telefonil 6 207 190, teatades transpordivajadusest.
Põlvas toimuva õppepäeva osavõtutasu on radioloogia residentidele 50 krooni ja ERÜ liikmetele (kes on tasunud liikmemaksu osaliselt või täielikult enne 1.maid 2004.a.) 800 krooni, teistele - 1500 krooni.
Kiidi talus toimuvale jätkuüritusele ootame õppepäeval osalenuid. Osavõtutasu on radioloogia residentidele 25 krooni ja ERÜ liikmetele (kes on tasunud liikmemaksu osaliselt või täielikult enne 1.maid 2004.a.) 400 krooni, teistele - 750 krooni.

Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides nime ja märgusõna: Suvi2004. Ülekande palume teha hiljemalt 31.maiks. Alates 1.juunist on osavõtutasu kahekordne – vastavalt 100.-, 1600.-, 3000.- ning 50.-, 800.-, 1500.- krooni.Parimate soovidega

Sergei Nazarenko
President« Tagasi