esilehele

  

Uudised

ERÜ juhatuse otsus.
ERÜ juhatus otsustas pikendada maksuametile esitamiseks vajalike andmete kogumist kuni 16.jaanuarini 2004.a.

Tähtajaks, 5.jaanuariks olid vajalikud andmed esitanud 125-st liikmest vaid 53.

Meenutame, et 06.13.03. koosolekul esitatud ja kodulehel 14.12.03. avaldatud teate kohaselt palusime kõigil 2003.a. liikmemaksu tasunud liikmetel esitada aadressil maks@ery.ee järgmised andmed:
- ees- ja perekonnanimi
- isikukood
- ametlik elukoha aadress
- tasutud liikmemaksu summa
Kui keegi on maksnud võõra arve kaudu (näit. töökoha kaudu), palusime ka seda märkida.

ERÜ esitab maksuametile lõplikud andmed 16.01.04. seisuga ja seega saavad üksikisiku tulumaksu soodustust ainult selle tähtajani oma andmed esitanud liikmed. 2003.a. kohta esitatakse andmed ainult elektroonselt ja otse maksuametile. Teisi tõendeid ei väljastata.

Tuletame meelde, et 06.12.03. üldkoosoleku otsusega on ERÜ liikmemaksu minimaalmäär 2004.aastal 500.- krooni (mitte töötavatel pensionäridel, residentidel, radioloogiaõdedel ja radioloogiatehnikutel - 50.- krooni). Sisseastumismaksu määr on võrdne liikmemaksu minimaalmääraga. Ootame aktiivset liikmemaksu tasumist!

ERÜ juhatus


ERÜ liikmete nimekiri seisuga 31.12.2003.

« Tagasi