esilehele

  

Uudised

Andmete edastamine registritele.
”Seoses 1. oktoobril 2003.a. kehtima hakanud uue isikuandmete kaitse seadusega (RT I 2003, 26,
158) on paljud Eesti Vähiregistrisse teatisi saatuad arstid pöördunud registri poole küsimusega, kas
uue seaduse kohaselt võib teatist registrile saata ilma patsiendi nõusolekuta. Eesti Vähiregister
pöördus selle küsimusega Sotsiaalministeeriumi kui registri vastutava töötleja poole. Peame
vajalikuks selgitada andmete registritesse edastamisel tekkinud olukorda...”


Seletuskiri (pdf-failina)

« Tagasi