esilehele

  

Uudised

Ühiskoosolek ja õppepäev “Molekulaarbioloogia: uus valdkond radioloogia õppeprogrammis”.

Austatud kolleegid,

Käesolevaga teeme teatavaks 6.detsembri 2003.a. ühiskoosoleku ja talvise õppepäeva täpsustatud ajakava. Toimumiskoht: Villa Andropoff, Valgerand Pärnumaal.

Busside väljumine:
Kell 9.00 Tartust Maarjamõisa Haigla parklast aadressil Puusepa 8.
Kell 10.00 Tallinnast Sakala keskuse parklast

Ürituse ajakava:
12.00 – 13.30 Avatud uksed Pärnu Haigla radioloogia üksuses (Sillutise t. 6).
13.30 – Ärasõit Pärnu Haiglast Valgeranda.

Koosolek Villa Andropoffis:
14.00 - 14.20 Pärnu Haigla ja selle radioloogiateenistus: eile, täna, homme.
14.20 - 14.30 Sergei Nazarenko. European Association of Radiology tulevik: uus põhikiri, võimalik liitumine European Congress of Radiology’ga.
14.30 – 14.45 Peeter Ross. Radioloogia protseduuride hinna muutmise taotlusest 2003.a.
14.45 – 15.15 Sergei Nazarenko. Peeter Ross. Uute radioloogiaprotseduuride spetsifikaatide kinnitamine: Positronemissioontomograafia; Haiguskolde raadiofrekventsablatsioon.
15.15 – 15.30 Sergei Nazarenko. ERÜ liikmemaksudest 2004.a.

15.30 – 16.00 Paus.

16.00 – 16.05 Sergei Nazarenko. Õppepäeva sissejuhatus.
16.05 – 16.45 prof. Erkki Truve.”Molekulaarbioloogia hetkeseis Eestis. Võimalikud väljundid molekulaarmeditsiini ja molekulaarkuvamisse”
16.45 – 17.15 Annika Kits. Nobeli meditsiinipreemia 2003: MRT esimesest pildist emotsioonide(ni) ja molekulide kuvamiseni.

17.30 – Õhtusöök.

18.00 – Kokkuvõtted õppepäevast. Moderaatoriteks on Mihkel Smeljanski ja Jüri Vlassov (omas kastmes). Oodatud on presentatsioonid teemal ”Molekulid ja Radioloogid” Lääne-Tallinna Keskhaigla radioloogidelt; Ida-Tallinna Keskhaigla radioloogidelt; Kliinikumi radioloogiateenistuselt, Regionaalhaigla radioloogiakeskuselt ja teistelt soovijatelt.

22.00 – Bussid alustavad tagasisõitu.

Ühisseminarile palume registreerida hiljemalt 3.detsembriks e-posti aadressil: Marje.Aidla@itk.ee, või Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretäri, Marje Aidla telefonil 6207 190. Registreerimisel palume teatada, kas kasutate tellitud transporti, kas osalete vaid ühiskoosolekul ja õppepäeval või ka õhtusel kokkuvõtval üritusel.
Õppepäeva osavõtutasu on hiljemalt 3.detsembriks registreerunutele järgmine: ERÜ liikmetele 650 krooni, teistele 1000 krooni. Lisaks on kokkuvõtva ürituse tasu ERÜ liikmetele 190 krooni, teistele 500 krooni. Kokkuvõtvale üritusele registreerime vaid õppepäeval osalenuid. Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides osaleja nime ning märgusõna: ”Pärnu2003”. Peale 3.detsembrit registreerunutel on osavõtutasud eelnimetatuga võrreldes 2-kordses määras (vastavalt 1300, 2000, 380 ja 1000 krooni).


Parimate soovidega

ERÜ juhatus« Tagasi