esilehele

  

Uudised

Liikmemaksust.
Austatud kolleegid,

Soovin Teile teguderohket ja rõõmuküllast, jätkuvat, 2002. aastat!
Käesolev aasta toob kaasa muudatuse Eesti Radioloogia Ühingu liikmemaksu suuruses. Vastavalt meie üldkoosoleku otsusele 8. detsembrist 2001.a. on ERÜ liikmemaks arstidele ja inseneridele 500 krooni aastas ning radioloogiaõdedele ja residentidele 50 krooni aastas. Liikmemaks tuleb arstidel ja inseneridel tasuda kas ühes osas (500 krooni) 31. jaanuariks või kahes osas (250 + 250 krooni) 31. jaanuariks ja 1. septembriks 2002.a. Õdede ja residentide tasumise kord on sama, kuid summa vastavalt väiksem.
ERÜ liikmemaksude arveldusarve on alljärgnev: Hansapank, 1120155724.
Meie järgmisteks plaanilisteks üritusteks on järjekordsed kolmapäevaseminarid (vt. Ajakava). Täpsemat infot nii üldkoosolekute kui ka näiteks radioloogiaosakondade litsentseerimise kohta saadab juhatus Teile järgmises kirjas.

Toredat talve soovides
Peeter Ross
asepresident


« Tagasi