esilehele

  

Uudised

Lühendatud tööaeg ja lisapuhkus.

Vabariigi valitsuse 18.12.2001.a. määrusega nr. 405 (Riigi Teataja I 2001, 99, 629) ja nr. 406 (RT I 2001, 99, 630) on kehtestatud tervistkahjustavate ja eriiseloomuga tööde loetelu, kus töötamisel rakendatakse lühendatud tööaega ning antakse lisapuhkust.« Tagasi