esilehele

  

Uudised

TALO üldkogu otsus.

Lugupeetud kolleegid,

Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO), mille liikmeks on ka ERÜ, on otsustanud oma liikmete palgatingimuste parandamiseks kasutusele võtta senisest radikaalsemad abinõud. Vajadusel ei välistata ka streigi võimalust.
Ehkki kõrgharidusega töötaja palga alammäära tõstmise nõudmine ei puuduta otseselt ERÜ liikmete töötasu, soovib ERÜ juhatus teada meie liikmete seisukohta TALO poolt vastu võetud otsuse osas. Kas peaksime häälekamalt osalema TALO poolt organiseeritavates ettevõtmistes paremate töötingimuste nimel? Või kas me oleme valmis näit. õpetajate streigi korral toetama neid mõnel muul viisil (toetusavaldused, 1 tunnine töökatkestus vms.)?
Palun oma arvamus saata aadressil info@ery.ee või kirjutada teksti all olevasse kommentaarilahtrisse.

Tänades ja tervitades,
ERÜ juhatus

TALO otsus« Tagasi