esilehele

  

Uudised

Sotsiaalminister Siiri Oviiri avasõnad seminaril “Kvaliteedisüsteemi rakendamine radioloogias”.
Tallinnas toimus 21.-22.oktoobril 2002.a. seminar teemal “Kvaliteedisüsteemi rakendamine radioloogias” (“Implementation of Quality Systems in Medical Radiology”). Seminari korraldasid Rootsi Kiirguskaitse Amet ja Eesti Kiirguskeskus koostöös Eesti Radioloogia Ühingu ning sotsiaalministeeriumiga. Seminaril oli arutlusel kvaliteedisüsteemi rakendamise senine kogemus Rootsis ning Eesti terfvishoiuasutuste valmisolek radioloogia kvaliteedisüsteemi loomiseks. Seminari avaksõnad lausus sotsiaalminister Siiri Oviir:


Tahaksin alustuseks tervitada kõiki täna siia kokku tulnud radiolooge, tervishoiutöötajaid ja loomulikult ka meie Rootsi sõpru. Suur tänu meie Rootsi kolleegidele nendepoolse nõu ja abi eest! Loodan väga, et aktiivse koostöö jätkudes suudame üheskoos ka Eesti radioloogia ja röntgenoloogia kvaliteedi viia Euroopa Liiduga samale tasemele.

Võrreldes teiste tervishoiu- ja arstiabi valdkondadega on just radioloogia pälvinud Euroopa Liidus erilise tähelepanu. Euroopa Liit on radioloogia kohta välja andnud suisa eraldi direktiivi, mis annab tunnistust sellest, kuivõrd oluline on Euroopa tervishoiukorraldajate jaoks inimeste turvalisuse tagamine radioloogiliste protseduuride saamisel.

Tagamaks kaitset füüsikalise kiirguse eest on kvaliteet radioloogias äärmiselt oluline – juba seetõttu, et patsiendile tehtaks ainult olulisi ja vajalikke protseduure. Tähtis pole siinkohal mitte raha säästmine kallite tervishoiuprotseduuride arvelt, vaid justnimelt patsiendi tervise kaitse. Eestit silmas pidades toetab selline suhtumine arstiabi kvaliteedi ja kättesaadavuse tõusu ka nappiva ravikindlustusraha tingimustes.

Koolitajate koolitamine on väga tänuväärne ja vajalik töö. Kuigi Eesti oma kiirgusseadus ja ka sotsiaalministri 1998 a Kiirguse kasutamise nõuete määrus on koostatud kooskõlas Euroopa Liidu direktiiviga, on mul käesoleva koolituse üle äärmiselt hea meel juba seetõttu, et loodan, et järjest uute ja paremate spetsialistide koolitamisega hakatakse radioloogias sätestatud kvaliteedinõudeid nüüd ka paremini järgima.
Koolitatud koolitajad, ehk siis kõik teie siin, olete just need, kes peavad oma kodupaikades ja tervishoiuasutustes hakkama jälgima seda, et ka meil sätestatud radioloogia alased kvaliteedinõuded tegelikkuses rakendatud saaksid. Vastu võetuid otsuseid tuleb ka täita.

Tean, et siiani on meil järelvalvega probleeme esinenud, kuid olen ka ise seda meelt, et ministeerium ei peaks arstide, sealhulgas radioloogide, tegevust jälgima mitte piitsa, vaid ikka prääniku printsiibil.
Meie seaduste kohaselt on äärmiselt suur vastutus toodud rohujuure – tervishoiuasutuste juhtide – tasandile. Üheselt mõistetav on see, et seadused, mis on vastu võetud, kuuluvad ka täitmisele. Parem arstiabi kvaliteet radioloogias, patsientide efektiivsem kaitse, kvaliteetsemad ja moodsamad ravi- ja diagnostika protseduurid – see on meie kõigi – nii sotsiaalministeeriumi ja tervishoiuametnike kui ka arstide ühine eesmärk.

Loodan, et just käesoleva seminari käigus saavad osalejad konkreetseid teadmisi sellest, kuidas toimivad kvaliteedisüsteemid radioloogias, kuidas luua ja kuidas kasutada kvaliteedikäsiraamatuid, kuidas arendada radioloogiat ja selle kvaliteeti edasi ka rohujuure tasandil. Eelkõige aga loodan, et kui kogute siin uusi teadmisi või leiate võimaluse seniseid teadmisi veelkord kinnistada, oskate ja suudate neid rakendada ka oma patsientide tervise heaks.
Sellise töö puhul on äärmiselt oluline organisatsiooni hea ja hästi toimiv ülesehitus, mistõttu tahan südamest tänada Eesti Radioloogia Ühingut, kes on teinud tänuväärse töö ja võiks oma progressiivsuse tõttu olla eeskujuks kõigile teistele erialaseltsidele Eestis. Lõpetuseks tahaksin veelkord rõhutada, et meie kõigi ühiseks esmaseks eesmärgiks peab olema ja jääma patsientide kaitse läbi kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamise!

Soovin teile kõigile tegusaid ja töökaid seminaripäevi!


« Tagasi