esilehele

  

Uudised

Kokkuvõtte ERÜ üldkoosolekust Käärikul.
14.06.02 toimus Käärikul ERÜ üldkoosolek.

Koosoleku päevakorras oli ülevaade ERÜ Arengunõukogu 2002.a. kevadsuvisest koosolekust ja juhatuse aruanne ERÜ tegevuse kohta ajavahemikus 1999-2001, mis tõi välja viimase kolme aasta jooksul toimunud tähtsündmused ERÜ tegevuses ja arutles edasiste tegevusprioriteetide üle.

Juhatuse aruande esitanud ERÜ president rõhutas teiste erialadega peetavate ühiskoosolekute traditsiooni juurdumist, ERÜ tegevust TALO-s ning neljaaastase residentuuriprogrammi esimese tsükli lõppu.
Väljakutsetena märkis president ära radioloogide õiguste kaitse edasiarendamise, mitmekülgsete investeeringute toomise radioloogiasse ja kvaliteedisüsteemi loomise.

Koosolek kinnitas radioloogia eriala (re)sertifitseeerimiskomisjoni järgmises koosseisus:
1. V. Järv
2. M. Lintrop
3. S. Nazarenko
4. R. Raudsepp
5. P. Raudvere
6. P. Ross
7. M. Smutov
8. S. Ulp
9. K. Ulst
10. M. Uritam

Koosolek kinnitas juhatuse aruande.
Revisjonikomisjon tõdes, et aastal 2001 olid ERÜ tulud ja kulud tasakaalus, koosolek kinnitas ka revisjonikomisjoni aruande ning otsustas revisjonikomisjoni (H. Õigus, A. Samarin ja M. Uritam) volitusi pikendada järgnevaks kolmeks aastaks.

Koosolek otsustas juhatuse ja presidendi volitusi pikendada järgmiseks kolmeks aastaks. Seega jäi ERÜ presidendiks S. Nazarenko, asepresidendiks P. Ross ning juhatuse liikmeks S. Ulp.


« Tagasi