esilehele

  

Uudised

ERÜ tegevuskava (31.jaanuar 2007.a.)
Austatud kolleegid,
 
Palun lubage anda ülevaade Eesti Radioloogia Ühingul 2007.a. plaanis olevatest tegevustest.
 
Alustuseks on meil hea meel teatada, et pärast mõnekuulist pausi oleme saanud oma kodulehekülje jälle kenasti toimima ning jätkame ERÜ info edastamist operatiivselt läbi elektroonilise kanali.
 
ERÜ tegevuskava
 
1.      Esimese suurema ühisüritusena on kavandatud ERÜ egiidi all toimuv interdistsiplinaarne koosolek teemal „Veresoon”. Üritust koordineerivad dr. Äli Tõnnov ja dr. Andrei Šamarin.
Toimumisaeg: Reede, 13.aprill
Toimumiskoht: Hotell „Olümpia” konverentsikeskus.
Ürituse ajakava on järgmine:
 
10.30 Registreerimine, tervituskohv
11.00 Avamine
11.10 - 11.30 Aterotromboosi morfoloogiline leid. Ivo Kolts
11.35 - 11.55 Trombogenees, aterogenees, angiogenees – mida me saame mõjutada? Anu Hedman
12.00 - 12.20 Kontrastained radioloogias. Rein Raudsepp
12.25 - 12.45 Ohud ja ettevaatusabinõud radioloogiliste kontrastainete kasutamisel. Merike Luman.
 
12.50 Lõuna
 
13.50 - 14.10 Vananeva veresoone riskifaktorid. Arvo Mesikepp
14.15 - 14.35 EKG koormustesti ning stress-ehhokardiograafia võimalused ja piirangud koronaarhaiguse diagnoosimisel. Anita Liiver
14.40 - 15.00 Koronaararterite stenoosi ja südamelihase seisundi hindamine  kompuutertomograafia, magnetuuringu ja isotoopdiagnostikaga. Andrei Šamarin
15.05 - 15.25 Perifeersete arterite stenoosi diagnoosimine ja ravi. Tiit Kivistik
 
15.30 Paus
 
16.00 - 16.20 Radioloogilised uuringud unearterite stenoosi hindamisel. Peeter Raudvere.
16.25 - 16.45 Unearteri stenoosi kirurgiline ravi. Andres Pulges
16.50 - 17.15 Kokkuvõttev paneel.
 
 
2.      Järgmine oluline kuupäev on 30.aprill, kui on kavas pädevuse hindamine.
Täpsemalt on pädevuse hindamise tingimustest ja protseduurist kirjutatud käesoleva kirja lõpus.
 
 
3.      ERÜ üldkoosolek toimub sel aastal sarnaselt eelmisele aastale koos õppepäevaga, mille teemaks on seekord „MRT spetsiifilised kontrastained”. Õppepäev ja üldkoosolek on planeeritud toimuma 25. ja 26.mail Viljandimaal.
 
4.      Teiseks poolaastaks planeerime kolme suuremat üritust:
 
a.       Ühiskoosolek neuroloogidega (esialgne kuupäev 21.09 ja koht Pärnu)
b.      Eesti PAKS-päev (esialgne kuupäev 22.11 ja koht Tallinn)
c.       ERÜ aastalõpuüritus 01.12.2007 Tartus või Tartumaal.
 
5.      Traditsiooniliselt jätkuvad meil kolmapäevaseminarid Tallinnas (vt. www.ery.ee Ajakava) ja plaanis on jätkata lähiajal ka Tartus.
 
6.      Suurimaks ERÜ liikmete välisürituseks on sel aastal Euroopa Radioloogia Kongressi raames peetav traditsiooniline Eesti õhtu Viinis. Toimumiskoht on seekord Universitätsbräu Wien (aadress: Alserstraße  4), kodulehekülg www.unibrau.at. Üritus toimub 9. märtsil algusega kell 19.00; osavõtutasu 10 eurot, mis makstakse kohapeal. Kohalejõudmiseks võib kasutada alljärgnevat, õhtu korraldaja dr. Peeter Raudvere poolt koostatud, legendi: Kohale saab trammiga Schottentorilt: nr 43 Neuwaldegg'i poole või nr 44 Dornbachi poole, peatus Lange Gasse mõlemal. Võib ka Schottentorilt jala minna, ei ole väga pikk tee. Schottentorile saab metrooga U2. Õlletuba on campuse sees, minu mälu järgi vastu Garnisongasset, aga ma ei ole 100% kindel. Samas ei ole seda campuse seest raske leida.
 
7.      Tuletame veelkord meelde, et ERÜ 2007.a. liikmemaksu tasumise tähtaeg saab läbi veebruari algusega ja palume kolleegidel, kellel ei ole olnud meeles liikmemaksu tasuda, oma võlgnevus võimalikult peatselt likvideerida.
 
Soovime teile tegusat ja rõõmuküllast 2007. aastat.
 
ERÜ juhatus
 
 
Pädevuse hindamise alusena käsitleme endiselt Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määrus nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded”, mille kohaselt töötatakse tervishoiutöötaja pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt. Tervishoiutöötajate pädevuse hindamiseks tuleb moodustata kutse- ja erialaühenduste pädevuskomisjonid.
11.juunil 2005.aastal kinnitas ERÜ üldkoosolek radioloogia eriala Sertifitseerimiskomisjoni (pädevuskomisjoni) 2005-2008 aastaks 11-liikmelisena:

Vladimir Järv
Mare Lintrop
Sergei Nazarenko
Rein Raudsepp
Peeter Raudvere
Peeter Ross
Vello Sõgel
Merle Smutov
Sulev Ulp
Kai Ulst
Mare Uritam

Pädevuse hindamine on vabatahtlik tegevus, mille tulemused võivad (aga ei pruugi) arvesse tulla erinevates olukordades: palga määramisel tööandja poolt, tervishoiutöötajate registrisse kandmisel tervishoiuameti poolt, kiirgustegevusloa väljaandmisel jm.
Määruse „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” kohaselt võivad tervishoiuteenuse osutaja, Eesti Haigekassa ja Tervishoiuamet oma tööülesannete täitmiseks taotleda pädevuskomisjonilt tervishoiutöötaja pädevuse hindamist.
Eesti Arstide Liidu, erialaseltside ja sotsiaalministeeriumi ühise seisukoha kohaselt on soovituslikuks pädevuse hindamise perioodilisuseks 5 aastat (arvestades eelmisest atesteerimisest või sertifitseerimisest).
Eelseisva pädevuse hindamise sisuks on välja selgitada, kas konkreetsel spetsialistil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks radioloogia valdkonnas.
Pädevuse hindamise taotlejatel palume teatada oma soovist hiljemalt 25.04.2007.a. AS Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) Radioloogiakeskuse sekretär Marje Aidlale e-posti aadressil Marje.Aidla@itk.ee.
Pädevuse hindamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
1. Vabas vormis avaldus pädevuse hindamiseks, milles on ära näidatud sertifitseeritava kontaktandmed (e-posti aadress, telefon).
2. Loetelu ja koopiad dokumentidest, mis kinnitavad radioloogia erialal spetsialiseerumist ja täiendõpet.
3. Koopia viimase atesteerimise või (re)sertifitseerimise tulemust näitavast dokumendist (atesteerimistunnistus, sotsiaalministri käskkiri, sertifitseerimistunnistus).
4. Eksperthinnang tööalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja töökoormuse kohta kahelt ERÜ liikmelt, kelle liikmestaaž on üle 5 aasta (1 ühine või 2 eraldi hinnangut). Eksperthinnangu andja võib hinnangu aluseks paluda pädevust hinnata laskvalt kolleegilt viimase 5 aasta töö analüüsi.
5. Pädevuse hindamisele tuleva kolleegi poolt allkirjastatud loetelu radioloogiaprotseduuridest, mille kvaliteetseks teostamiseks on tal enda arvates piisavalt eeldusi (Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu koodide kaupa).
Palume materjalid kuni 20.04.2007.a. elektroonselt edastada nimetatud e-posti aadressile. Juhul, kui on vajalik saata ka paberkoopiaid, saatke need hiljemalt 23.04.2006.a (saabumise kpv.) aadressil: Marje Aidla, AS ITK Diagnostikakliinik, Ravi 18, 10138 Tallinn (tel. 6207201).

Reeglina ei ole pädevuse hindamisele tuleva kolleegi osavõtt komisjoni koosolekust vajalik. Neile, kelle kohalolekut peab komisjon vajalikuks, teatatakse sellest pädevuse hindamise avalduses esitatud kontaktandmete kaudu.

Juhul, kui pädevuse hindamist taotlev radioloog ise soovib kindlasti osaleda, palume sellest koos pädevuse hindamise sooviga teada anda.

Pädevuse hindamine on tasuline. ERÜ Arengunõukogu 18.05.2002.a. otsuse kohaselt tuleb tasu kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas (märkides ülekandel sertifitseeritava isiku nime ning märgusõna: sertifitseerimine Aprill 2007). Tasu peab olema laekunud hiljemalt 25.04.2007.a. järgmises suuruses:
radioloog, kes on ERÜ liige – 250.- krooni;
radioloog, kes on ERÜ liige liikmestaažiga alla 3 a. – 1500.- krooni;
radioloog, kes ei ole ERÜ liige – 2500.- krooni.

Pädevuskomisjoni otsuses märgitakse, kas pädevuse hindamist taotleval radioloogil on eeldusi iseseisvaks töötamiseks ning milliste radioloogiaprotseduuride osas (koodide kaupa) see otsus kehtib.


« Tagasi