esilehele

  

Uudised

Küsimustik radioloogiaüksuste juhatajatele: “Radioloogia Eestis 2006”.

Austatud kolleeg,

Vabariigi Valitsus on otsustanud algatada kiirgusohutuse riikliku arengukava ettevalmistamise. Arengukavas kajastatakse ühe olulise valdkonnana meditsiinilist radioloogiat. Kuna radioloogia on Eestis viimastel aastatel väga kiiresti arenenud, siis olemasolev statistika ei pruugi meditsiinilise radioloogia olukorda objektiivselt kajastada. Täpsema info saamiseks palume teil täita Kiirguskeskuse ja Eesti Radioloogia Ühingu poolt koostatud küsimustik “Radioloogia Eestis 2006”, mille leiate võrguaadressil: http://www.eformular.com/merlel/radioloogia2006.html
Antud küsimustiku koostamisel on lähtutud sel aastal Euroopa Radioloogiaassotsiatsiooni (European Association of Radiology) poolt koostatud küsimustikust, mille täitmist on palutud kõikidelt assotsiatsiooni liikmesriikidelt.
Kogutud ja analüüsitud andmeid kasutatakse kiirgusohutuse riikliku arengukava koostamisel. Lisaks esitletakse tulemusi kõigile vastanutele septembrikuu teisel poolel. Kõigile vastajatele edastatakse küsitluse tulemused agregeerimata kujul. Juhul kui tulemuste vastu tunnevad huvi ka tervishoiuasutused, mis küsimustiku täitmises ei osalenud, siis neile väljastatakse andmeid ainult agregeerituna/depersonifitseerituna.
Kiirgusohutuse arengukava töörühm on tänulik kui leiate võimaluse täita küsimustik hiljemalt 11.septembriks 2006.a.
Täname teid ette abi eest Eesti radioloogia hetkeseisu andmete kaasajastamisel.

Lugupidamisega,

Merle Lust
Kiirguskeskuse direktor

Peeter Ross
Eesti Radioloogia Ühingu president« Tagasi