esilehele

  

Uudised

Ühiskoosolek ja õppepäev “Kvaliteetse ultraheliuuringu teostamisest”.

Austatud kolleegid,

ERÜ käesoleva aasta lõpuüritus leiab aset 10. detsembril Alatskivi lossis. Traditsiooniliselt on meil kavas nii õppepäev kui ühiskoosolek.

Busside väljumine laupäeval, 10.detsembril 2005:

Tallinnast Sakala parklast kl. 10.00.
Tartust Maarjamõisa Haigla parklast aadressil Puusepa 8 kl. 12.15.

Ürituse ajakava:

Koosolek ja õppepäev Alatskivi lossis:

13.00 Saabumine Alatskivile Liivi muuseumisse. Pakutakse karaskit ja piima, tutvustatakse Liivi ja Tubina muuseumit
14.30 Saabumine Alatskivi lossi. Pakutakse kohvi ja võileibu

15.00 - 16.30 Õppepдev „Kvaliteetse ultraheliuuringu teostamisest”
3 ettekannet:
1. Ultraheliuuringu dokumenteerimisele, hindamisele ja talletamisele esitatavad nõuded
2. Sapipõie dreneerimine ultraheli kontrolli all
3. Õlavöötme ultraheliuuring
Ettekandjad: P.Ross, K.Ulst, K.Veiler

16.40 – 16.50 ERÜ liikmemaksudest 2006.a. P.Ross

16.50 – 17.00 Kohalalgatatud küsimused ja arutelu.

17.00 - 22.00 Õhtune kokkuvõttev üritus
17.00 – 17.30 Kontsert Alatsikiv lossi klaverisaalis
17.30 – 18.30 Tutvumine Alatskivi lossiga
18.30 – 22.00 Õhtusöök. Muusika ja tants.

22.00 Bussid väljuvad Alatskivilt Tartusse ja Tallinnasse

Ühisseminarile palume registreerida hiljemalt 2.detsembriks e-posti aadressil: Marje.Aidla@itk.ee, või Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretäri, Marje Aidla telefonil 6207 190. Registreerimisel palume teatada, kas kasutate tellitud transporti, kas osalete vaid koosolekul ja õppepäeval või ka õhtusel kokkuvõtval üritusel.
Õppepдeva osavõtutasu on hiljemalt 30.novembriks registreerunutele järgmine: ERÜ liikmetele 700 krooni (ERÜ liikmeskonda kuuluvatele residentidele ja pensionäridele 50 krooni), teistele 1000 krooni. Lisaks on kokkuvõtva ürituse tasu ERÜ liikmetele (ka ERÜ liikmeskonda kuuluvatele residentidele) 150 krooni, teistele 500 krooni. Kokkuvõtvale üritusele registreerime vaid õppepäeval osalenuid. Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides osaleja nime ning märgusõna: ”Õppepäev”. Peale 2.detsembrit registreerunutel on osavõtutasud eelnimetatuga võrreldes 2-kordses määras (vastavalt 1400, 2000, 400 ja 1000 krooni).

Parimate soovidega,

ERÜ juhatus« Tagasi