esilehele

  

Uudised

1st WCTI tasuta registreerijad valitud.

Head kolleegid,

On tulnud aeg tänada kõiki, kes kandideerisid 1st World Congress of Thoracic Imaging (http://www.oic.it/thoracicimaging) korraldustoimkonna poolt antud võimalusele registreerimistasust vabastamiseks.

Vastuseks meie kodulehel 24.jaanuaril avaldatud kutsele esitati 7 taotlust. Põhjaliku kaalumise järel läksid kongressi toimkonnale Vahur Makke ja Rein Raudsepa kandidatuurid.
Valiku tegemisel sai otsustavaks V.Makke ja R.Raudsepa senine aktiivsus kopsuradioloogia alaste teadmiste jagamisel nii ERÜ poolt korraldatud üritustel kui nende väliselt, aga ka soov tagada tertsiaarset pulmonoloogilist abi osutavates raviasutustes maksimaalne oskusteabe kontsentratsioon.
Vastavalt kutse tingimustele ootame Vahurilt ja Reinult kolmapäevaseminaridel põhjalikku ülevaadet kongressil kõneldust.

Täna saabus kongressi korraldajatelt kinnitus, et esitatud kandidatuurid on heaks kiidetud.

Lootes, et Eesti radioloogide osavõtt sellest kongressist ei piirdu Vahuri ja Reinuga,
Sergei Nazarenko« Tagasi