esilehele

  

Uudised

Radioloogilise info andmebaas “Epos”.

Käesolevaga avaldab ERÜ juhatus pakkumise radioloogilise info andmebaasi “Epos” kasutamiseks, juhtides eelnevalt tähelepanu järgmistele asjaoludele: Radioloogilise info andmebaas “Epos” võeti mõne aasta eest kasutusele posterite edastamise elektroonse keskkonnana Euroopa Radioloogia Kongressil (ECR, European Congress of Radiology). Ajapikku on selle andmebaasi kasutusvaldkond ja ka sisu avardunud. Soovides tihendada koostööd ERÜ-ga, pakub ECR meie ühingu liikmetele võimalust piiratud aja jooksul “Eposega” tasuta tutvumiseks. Pakkumise üheks põhjuseks on ECR soov saada võimalus (reklaam)info otsepostitusteks ERÜ liikmete meiliaadressidele, kasutades selleks “Eposega” liitumisel kogutavaid andmeid. Seega, “Eposega” liitujad peavad arvestama asjaoluga, et nende kontaktandmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele. (Teadmiseks: mõne aasta eest vastu võetud ERÜ üldkoosoleku otsus keelab juhatusel jagada oma liikmete kontaktandmeid reklaamijatele, mistõttu oleme seni palunud edastamist vajava info juhatusele saata ja selle siis kodulehel avaldanud. See praktika jätkub.)

Järgnevalt leiate ECR pakkumise “Epose” kasutamiseks:
“...ECR is now able to provide to all friends the so called “EPOS DEMO ACCESS” which offers the possibility to enjoy the biggest scientific platform for radiology for a limited time. We are confident that the use of EPOS will create lots of benefits for you. This also deepens the co-operation between the Estonian Society of Radiology and ECR. Please find enclosed the link to the relevant EPOS website: http://epos.myecr.org/ and feel free to distribute it within your environment. ...”« Tagasi