esilehele

  

Uudised

Ühiskoosolekust ja liikmemaksudest.

Head kolleegid,
Head vana-aasta jätku!

Kolm sõnumit.

Esiteks,

Palume reserveerida aja radioloogide ja kardioloogide ühiskoosolekuks 18.märtsil 2005.a.alates kella 12.00-st. Koosolek toimub Regionaalhaigla Mustamäe korpuses. Täpsem info on koostamisel.

Teiseks,
Täname kõiki, kes tasusid õigeaegselt 2004.a. liikmemaksu ja ka neid, kes on juba jõudnud tasuda 2005.a. liikmemaksu.
Eesti Radioloogia Ühingu liikmemaks annab tulumaksusoodustust. Seepärast peame jaanuarikuu jooksul täpsustama ja edastama Maksuametile andmed 2004.a. liikmemaksu tasujate (nimi+isikukood) ja tasutud summa kohta. Loodetavasti mõistate, et Maksuametile esitatavad andmed peavad olema väga täpsed ja lünkadeta. Andmete edastamine Maksuametile toimub elektroonselt ja puudulikke andmeid ei võta andmebaas vastu.
Seepärast palume, et kontrolliksite ERÜ kodulehe parooliga kaitstud alalt meie sekretäri koostatud andmeid ja vajadusel esitaksite hiljemalt 26.01.2005. täiendused ja muudatused aadressil liikmemaks@ery.ee.

Kolmandaks,
Peame vajalikuks meelde tuletada 04.12.2004.a. üldkoosoleku otsust 2005.a. liikmemaksu kohta.
Lühidalt: alanud aastal on liikmemaksu tasumise reeglid samad, mis möödunud 2004.aastal.

Liikmemaksu palume tasuda Eesti Radioloogia Ühingu kontole nr.1120155724 Hansapangas, märkides ülekande selgitusse: “2005.a.liikmemaks eesnimi perenimi isikukood”.

Liikmemaksu alammääraks on töötavatele radioloogidele ja inseneridele/füüsikutele 500.- krooni ning õppivatele või pensioneerunud mittetöötavatele radioloogidele 50.- krooni. Radioloogiaõdede ja radioloogiatehnikute liikmemaksu alammääraks on 50.- krooni.
Sisseastumismaksu suurus on sama suur kui liikmemaksu alammäär.
Liikmemaksu (selle alammääras) võib tasuda ühes osas (jaanuarikuu jooksul) või kahes võrdses osas (I osa - jaanuarikuu jooksul, II osa - enne 1.septembrit).
Igal liikmel on õigus tasuda alammäärast suuremat liikmemaksu, selle ülempiiri ega tasumise tähtaega ei ole kindlaks määratud.« Tagasi