Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Suri professor Jüri Kaude (2.jaanuar 2013)

Jüri Kaude

Professor Jüri Kaude suri 1.jaanuaril 2013.a.

Jüri Kaude sündis 6.juulil 1921.aastal Tartus, kus möödus ka tema lapsepõlv ja noorusaastad. Pärast H.Treffneri gümnaasiumi lõpetamist õppis ta aastatel 1942-1944 Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas. Eestist lahkumise järel jätkas ta arstiõpinguid Giesseni (1944-1945) ja Kieli (1945-1948) ülikoolides, millele järgnes internatuur Hambornis, Lääne-Saksamaal (1948-1949). Jüri Kaude omandas rikkaliku kliinilise kogemuse, töötades arstina ÜRO Põgenikeorganisatsiooni teenistuses (1949-1956) ning mitmete Rootsi haiglate radioloogia, sisehaiguste, psühhiaatria ja lastehaiguste osakondades ning jaoskonnaarstina (1956-1962).

Aastatel 1962-1967 spetsialiseerus ta diagnostilise radioloogia erialale Lundi ülikoolihaiglas. Tema silmapaistvad erialased oskused ning võimed panid aluse kiirele ja edukale karjäärile akadeemilise radioloogia valdkonnas. Ta töötas Florida ülikoolihaigla külalisprofessorina Gainesville’is (1967-1969), dotsendina Lundi ülikoolihaigla radioloogiaosakonnas (1969-1971), radioloogiaprofessorina Gainesville’is (1971-1992) ning oli Florida ülikooli radioloogia emeriitprofessor 1992.aastast kuni oma surmani. Ta on töötanud lühiajalistel külalisprofessuuridel mitmete ülikoolide juures Põhja-Kesk- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal.

Jüri Kaude on kaitsnud kaks doktoritööd: 1952.a. Kielis nakkushaiguste erialal ning 1967.a. Lundis radioloogia erialal. Euroopa ja Põhja-Ameerika meditsiinialastes ajakirjades on avaldatud 340 Jüri Kaude teaduspublikatsiooni, peamiselt diagnostilise kuvamise valdkonnas. Ta on olnud mitmete teadusfoorumite president ja ekspertkomisjonide liige, aga samuti kolmeteistkümne rahvusliku või rahvusvahelise seltsi ja organisatsiooni liige.

Jüri Kaudel oli oluline roll Rootsi, Soome ja Eesti radioloogia arengute suunamisel, akadeemiliste struktuuride kujundamisel nendes riikides ning andekate radioloogide ettevalmistamisel akadeemiliseks karjääriks. Ta oli radioloogiaprofessorite valiku ekspertkomisjoni liige Tamperes ja Helsingis. 1990ndate aastate lõpul, kui Tartus suleti diagnostilise radioloogia professuur, aitas ta korraldada noorema põlvkonna Eesti radioloogide ettevalmistamist akadeemiliseks karjääriks, samaaegselt leides ja esitledes Tartu Ülikoolile väärikaid kandidaate radioloogia professuuri pidamiseks.

Jüri Kaude erilise tähelepanu all oli radioloogia areng Eestis. Vahetult taasiseseisvumise järel juhtis ta oma publikatsioonides maailma radioloogia avalikkuse tähelepanu siinse radioloogia arenguvajadustele, aga asus kohe ka ise nendele vajadustele katte korraldamisele, eeskätt radioloogia alase oskusteabe siirde korraldamise kaudu.

Teenete eest Eesti tervishoiu edendamisel on Jüri Kaudele Eesti Radioloogia Ühingu poolt annetatud Kõrghetke Orden.

Oma meenutustes kirjutab Jüri Kaude: „Olen ma rahul oma möödunud aastate tööga ja on must midagi kasu olnud? Päris rahul ei saa ju kunagi olla, aga pisut kasu on must ehk olnud. Mu Lundi-aegsetest residentidest said 5 professoriteks Skandinaavias. Floridas olen aidanud välja õpetada üle 100 radioloogi. Mu 340 avaldatud töös leidub ehk mõndagi, mis kedagi on tiivustanud või aidanud. Aga kõige rohkem on mind rõõmustanud radioloogia areng Eestis.“ („Radioloogia minu elus. Mõtteid ja meenutusi“, Tartu 2007 lk.20).

Naljatledes on Jüri Kaude viimastel aastatel mitu korda öelnud, et Eesti radioloogia on seisus, kus ka temal oleks soov nüüd Eestis radioloogina töötada - kui oleks elu ja tervist. Kahjuks ei olnud sellel soovil määratud täituda. Täita saab üksnes tema viimase soovi – tuua Jüri Kaude põrm USAst Eestisse ning sängitada Tartusse perekonna viimsesse puhkepaika.
 « Tagasi