Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Dr Jaanika Kumm kaitses doktoritöö (23.oktoober 2012)

Lugupeetud kolleegid,

19. oktoobril kaitses dr Jaanika Kumm doktoritöö: „Molecular markers of articular tissues in early knee osteoarthritis: a population-based longitudinal study in middle-aged subjects“ („Liigeskudede molekulaarsed markerid põlveliigese varase osteoartroosi korral: rahvastikupõhine longitudinaalne uuring keskealistel isikutel“).

Juhendajad: professor Agu Tamm (TÜ sisekliinik) ja professor Kalervo Väänänen (Turu Ülikool, Soome).
Oponent professor Ingemar Petersson, MD, PhD (Lundi Ülikool, Rootsi)

Õnnitleme värsket doktorit!

ERÜ juhatuse nimel
Aadu Simisker

 

Kokkuvõte:

Liigeskudede molekulaarsed markerid põlveliigese varase osteoartroosi korral: rahvastikupõhine longitudinaalne uuring keskealistel isikutel

Osteoartroosi (OA) globaalne levik loob vajaduse detailsema teabe järgi haiguse varastest faasidest. Kaua on OA peetud vananeva liigeskõhre „kulumiseks“. Tänapäeval käsitletakse OA metaboolselt aktiivse protsessina, mis võib alata kõikidest liigeskudedest: kõhrest, luust või pehmetest kudedest. OA preradioloogilise faasi hindamiseks on uute diagnostiliste ja prognostiliste vahenditena rakendust leidmas seerumist ja uriinist määratavad liigeskudede päritoluga molekulaarsed markerid. Siiani puuduvad süsteemsed uurimused liigeskudede sünteesi ja lammutamist peegeldavate biomarkerite väärtuse kohta OA varases faasis.

Selle uurimuse eesmärkideks oli hinnata: (i) põlveliigese röntgenoloogilise OA levimust keskealistel põlvekaebustega isikutel ning progresseerumist 6 a. jooksul, (ii) liigeskudede biomarkerite diagnostilist ja ennustavat väärtust OA progresseerumise korral.

Enam kui pooltel põlvevaevustega keskealistest inimestest esinesid OA röntgenoloogilised tunnused. Kuue jälgimisaasta jooksul süvenes haigus enamasti progresseeruva osteofütoosina. Põlveliigese OA röntgenoloogiline kulg oli heterogeenne ja mittepidev, hõlmates vahelduvalt haiguse stabiliseerumise ja süvenemise perioode.

Käesoleva uurimusega õnnestus esmakordselt näidata kõhre-, luu- ja pehmete kudede aine¬-vahetuse samaaegset aktiveerumist OA varases faasis. Kõigil 3 uuritud kõhrekoe markeril (COMP, CTx-II, PIIANP) oli diagnostiline väärtus progresseeruva osteofütoosi suhtes, ning kahel neist (COMP ja CTx-II) oli ka ennustav roll OA väljendunud progressiooni suhtes. Kolmel uuritud luumarkeril (PINP, OC, MidOC) oli diagnostiline väärtus progresseeruva osteofütoosi suhtes, ja ühel neist (PINP) ka ennustavat roll, kui tegu OA laialdasema progressiooniga liigeses. Selgus, et vähemalt OA algfaasis võib luukoe ainevahetus intensiivistuda enamgi võrreldes kõhrekoega. Uus luukoe biomarker – osteokaltsiini keskfragment (MidOC) osutus tugevaimaks riski ennustajaks progresseeruva osteofütoosi suhtes.

Biomarkerite väärtuste muutused demonstreerisid liigeskudedes toimuvate ainevahetuslike nihete kindlat mustrit varase OA progresseeruvatel juhtudel. Käesolev uurimus selgitas liigeskudede mitmete biomarkerite diagnostilist ja prognostilist väärtust OA varases faasis. 
 « Tagasi