Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Toetusstreigist (8.oktoober 2012)

Lugupeetud ERÜ liige,

Käesolevaga teeme teatavaks Teile kolmapäeval lõppenud küsitluse tulemused seoses Eesti Arstide Liidu(EAL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) poolt korraldatava tervishoiutöötajate streigiga.
ERÜ 220-st liikmest osales hääletamisel 46 isikut (21%). Hääletusel osalenutest pooldas toetusstreiki 36 isikut, mis on ERÜ liikmeskonnast 16,4%. Kvoorumit toetusstreigi korraldamiseks kokku ei tulnud. Antud tulemuste alusel ei saa ERÜ korraldada toetusstreiki ja soovi korral võivad kõik radioloogid kasutada enda kui töötaja põhiõigust streikida koos EAL ja ETK liikmetega (PS § 29, AÜS § 18 lg 1 p 6, TLS § 19 p 4 + ILO aktid - kõikidel streigis osalevate haiglate töötajatel on õigus ametiühingu poolt välja kuulutatud streigis osaleda).

Lugupidamisega

ERÜ juhatus ja loomata jäänud toetusstreigi komitee
 « Tagasi