Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

ERÜ juhatuse seisukoht seoses EAL ja ETK poolt välja kuulutatud streigiga (26.september 2012)

Austatud ERÜ liikmed.

ERÜ juhatus peab vajalikuks selgitada oma seisukohti seoses Eesti Arstideliidu (EAL) ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu (ETK) poolt välja kuulutatud streigiga.

ERÜ toetab EAL ja ETK poolseid nõudmisi, mille saavutamiseks on streik välja kuulutatud.

Streikijate nõudmised on kättesaadavad EAL kodulehel http://www.arstideliit.ee/web/tervishoiutootajate-streik.
Kuna TALO liikmesliidud ja nendesse kuuluvad organisatsioonid (sealhulgas ERÜ) ei ole kollektiivse töötüli lahendamise seaduse (edaspidi KTLS) alusel esitanud kirjalikke nõudmisi, pidanud läbirääkimisi ega pöördunud riikliku lepitaja poole, siis ei ole neil tulenevalt KTLS §13 õigust praegu korraldada seaduslikku streiki.
KTLS §13 kohaselt tekib töötajatel, töötajate ühingul või liidul õigus korraldada töötüli lahendamiseks streik üksnes siis, kui töörahu kohustus ei kehti, kui KTLS-s ettenähtud lepitusprotseduurid on täidetud, kuid leppimist ei ole saavutatud või ei peeta kokkuleppest kinni või ei täideta kohtuotsust.
TALO liikmesliitudel ja nendesse kuuluvad organisatsioonidel on KTLS §-st 18-21 tulenevalt õigus korraldada toetusstreike. Seejuures ei või toetusstreik kesta üle kolme päeva. Vastavalt ERÜ juhatuse otsusele, ERÜ toetab EAL ja ETK poolseid nõudmisi.
ERÜ liikmed saavad soovi korral 1.oktoobril algava streigiga liituda kui EAL-i liikmed või iseseisvalt. ERÜ-l puudub streigifond ning ERÜ ei kompenseeri streigi perioodil saamata jäänud töötasu. Streigiga liitumine või mitteliitumine on vabatahtlik.

Lugupidamisega
ERÜ juhatus
 « Tagasi