Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

ERÜ 20 (12.detsember 2011)

Hea kolleeg,

Täna, 12.detsembril 2011 möödub kakskümmend aastat päevast, kui asutati Eesti Radioloogia Ühing - Eesti ja välisriikide füüsilistest isikutest kiirgusdiagnostika ja -ravi ning kiirgusohutuse spetsialistide kooslus, mille peamiseks eesmärgiks oli ja on radioloogia edendamine ning oma liikmeskonna ametialaste huvide kaitsmine, erialaste teadmiste tõstmine ja seltsielu arendamine.

Ühingu asutajaliikmete ettenägelikkus väärib austust ja imetlust, sest Euroopa Radioloogia Ühing on jõudmas meiesarnase avatuseni alles järgmise aasta kevadel, kui on kavas läbi viia hääletus põhikirjamuudatuste osas, mis lubaksid radioloogide kõrval sellesse ühingusse ka siduserialade esindajad.

Möödunud aastate jooksul on Eesti Radioloogia Ühing läbinud arengu, mis asutamishetkel uskumatuna tundus: Eestis on kaasaegne radioloogiataristu, jõudsalt on edenenud e-radioloogia, tegutseb iseseisev radioloogia õppetool, käivitatud on radioloogiatehnikute, radioloogiainseneride ja -füüsikute koolitamine ja spetsialiseerumine, radioloogide väljaõpe toimub euroopaliku 5-aastase residentuurikava alusel, Eesti radioloogid on konkurentsivõimelised rahvusvahelisel tööturul ning võrreldes mitme muu erialaga on radioloogi töö suhteliselt hästi väärtustatud. Sellise arengu üheks võtmeteguriks on olnud Eesti Radioloogia Ühingu koolitustegevus, ühisüritused teiste erialadega, kvaliteediarendus, tegutsemine Euroopa Radioloogia Ühingu erinevates töörühmades ja meie enda seltsielu, aga samuti võimekus ära kasutada Eesti tervishoiusüsteemi arengust tulenevaid võimalusi.

Nagu igas eduloos, nii ka meie ühingu ajaloos on vaheldunud kiirema arengu perioodid aeglasematega ning mitte alati ei ole kõik läinud maksimaalsete ootuste kohaselt. Kuid igakord, kui oleme saavutanud edu, on see saanud võimalikuks tänu koostööle.Tänase teetähise juurest võime kindlalt tulevikku vaadata, sest radioloogia on endiselt sild parema arstiabi juurde.

Hetkel on uuendamisel radioloogia arengukava aastani 2020. See mahukas ja tähtis töö peab valmima juba järgmise aasta märtsis ja oodatud on iga ühinguliikme mõtted, täiendamaks juhatuse ja arengunõukogu seisukohti.

Meie jõud peitub avatuses, vastastikuses toetuses ning arusaamises, et radioloogia on kliiniline eriala. Selles osas on meil olnud mitmeid eeskujusid. Nende seas ka tänavu koos meiega oma juubelit tähistanud Eesti radioloogia Grand Old Man’id - Jüri Kaude (sünd. 6.juulil 1921) ja Erich Kuus (sünd. 16.septembril 1931). Radioloogide seast on tulnud ka mitmeid tervishoiujuhte, mis loodetavasti potentseerib meie eriala arengut. Lähiaastate väljakutseks on radioloogia valdkonna eriarstiabi taseme jätkuv parandamine, radioloogiapersonali motiveerimine, radioloogia taristu arenguvõime alalhoidmine, radioloogia alase teadus- ja arendustegevuse hoogustamine läbi kontaktide Euroopas ja maailmas. Radioloogi hing on rahutu hing ja see on ka Eesti Radioloogia Ühingut edasi viinud ning viib ka tulevikus.

 

Hea kolleeg,

Soovin tänasel juubelipäeval edu ja õnne ning tugevat tervist. Aastaajale kohaselt soovin ka rahulikku jõuluaega ning head vana-aasta lõppu.

 

Austusega,

Aadu Simisker
ERÜ president« Tagasi