Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

ERÜ aastal 2011 (25.veebruar 2011)

Lugupeetud kolleegid!

Saadame teile tutvumiseks ERÜ käesoleval aastal plaanitavate tegevuste ja ürituste kava. Samuti täname kõiki meie liikmeid, kes on õigeaegselt tasunud 2011.a. liikmemaksu.
 
ERÜ arengu nõukogu kogunes oma traditsioonilisele akadeemiale 28.-30.jaanuaril Vihterpalus. Akadeemia ajal toimunud arutelude tulemusena sai kokku lepitud järgmine tegevuskava:
1.     Eesti õhtu Viinis ECR raames 4. märtsil.
2.     ERÜ ja Eesti Radioloogiaõdede Ühingu (ERÕÜ) ühiskoosolek Pühajärvel 15. aprillil.
3.     ERÜ üldkoosolek ja õppepäev Tartus Ahhaa keskuses 3.juunil.
4.     Radioloogide ja erakorralise meditsiini arstide (EMO) ühiskoosolek Paides 23. septembril.
5.     ERÜ õppepäev ja aastat kokku võttev üldkoosolek 3. detsembril Lääne-Virumaal.
 
Allpool on ürituste plaan toodud üksikasjalikumalt.
1.     Eesti õhtu Viinis
AEG:                Reede, 4. Märts
KOHT:              Restoran K ja K Restaurant Piaristenkeller
K ja K Restaurant Piaristenkeller asetseb järgmisel aadressil:
K ja K Restaurant Piaristenkeller
Piaristengasse 45
1080 Wien, Austria
01 4060193
http://www.piaristenkeller.at (vt. Google maps)
TEGEVUSED: Lisaks tavapärasele seltskondlikult kehakinnitusele ja suhtlemisele kolleegidega toimub ka ekskursioon veinikeldrisse ja vanade kübarate show. Üritusele sõiduks on lihtsaim viis kasutada metrood. Lähim metroopeatus on Rathus ja sinna viib liin U-2. Eesti õhtu algus on kl. 19.00. Omaosalus on 20 eurot, mis kogutakse osalejatelt ürituse alguses.
 
2.     ERÜ ja ERÕÜ ühiskoosolek
AEG:               15.aprill. Kell 13:00-18:00
KOHT:             Pühajärve Puhkekodu, www.pyhajarve.com
PLANEERITAVAD ARUTLUSTEEMAD:
1.     Eesti Radioloogia Arengukava 2020
2.     Kontrastained. Näidustused ja kõrvaltoimed.
3.     Patsiendiga suhtlemine.
4.     Radioloogia koormuspunktid.
5.     Radioloogiatehnikute spetsialiseerumine
 
3.     ERÜ õppepäev ja üldkoosolek
AEG:               3.juuni. Kell 11:00-17:00
KOHT:             SA Teaduskeskus AHHAA
Sadama 1, Tartu 51004
ÜLDKOOSOLEKU ESIALGNE KAVA:
1.     Eelmise üldkoosolek protokolli kinnitamine
2.     Parimate kolmapäevaseminari ettekannete autasustamine
3.     Pädevuse hindamise tulemused
4.     Eesti Radioloogia Arengukava 2020 kinnitamine
5.     2010.a. majandusaasta aruanne
6.     Revisjonikomisjoni aruanne
7.     Juhatuse liikmete ettekanded juhatuse tegevusest 2008-2011
8.     ERÜ juhatuse valimised aastateks 2011-2014
9.     ERÜ revisjoni komisjoni, arengu nõukogu, pädevuse hindamise komisjoni ja TALO juhatuse liikme valimised
10. Muud küsimused
SELGITUS: 2011.a. jaanuari lõpus toimunud arengu nõukogu akadeemial arutati ERÜ järgmise juhatuse valimise põhimõtteid. Arengu nõukogu soovitab uue juhatuse valimisel järgida järgmiseid põhimõtteid:
-          Arvestades, et 2008.aastal valis ERÜ üldkoosolek asepresidendiks dr. Aadu Simiskeri, kes 2011.a. alates hakkab presidendina juhtima ühingu tegevust, toetada dr. Simiskeri uue toimiva juhatuse loomisel.
-          Uus juhatus tuleks moodustada sellisel põhimõttel, et juhatuse liikmete omavahelised vastuolud ei takistaks juhatuse tegevust. Soovitavalt võiks teha valitav juhatus kokkuleppe, mille alusel ühingu tööd 3 aastat juhitakse.
-          Juhatus peab esindama erinevate osapoolte huvisid. Kaasata tuleb Tallinna ja Tartu suuremate haiglate esindaja, samuti juhatuse liige väljastpoolt Tartut ja Tallinnat ning nooremate radioloogide esindaja. Soovitav on inseneride esindatus juhatuses.
-          Soovitav juhatuse koosseisu suurus võiks olla 5 liiget.
-          Juhatuse liige ei tohiks olla
o    Tervishoiuasutuse ega TÜ Radioloogiakliiniku juhatuse liige või juht
o    ERÜ-ga samas valdkonnas tegutseva erialaühenduse juhatuse liige
-          Selleks, et uus juhatus saaks ellu viia oma tegevuskava ei kandideeri juhatusse varasemad ERÜ presidendid. ERÜ president P.Ross ja ERÜ eelmine president S.Nazarenko toetavad sellist lähenemist ja lubavad kaas aidata uue juhatuse tegevusele.
 
4.     Radioloogide ja EMO arstide ühiskoosolek
AEG:               23.september. Kellaajad täpsustuvad.
KOHT:             Paide Kultuurikeskus, http://paidekultuurikeskus.ee/?page=24
ÜHISKOOSOLEKU TEEMAD TÄPSUSTUVAD
 
5.     ERÜ õppepäev ja aastat kokku võttev üldkoosolek
AEG:               03.detsember. Kellaaeg täpsustub
KOHT:             Lääne-Virumaa
ÕPPEPÄEVA ETTEKANDED: Täpsustuvad
 
 
ERÜ juhatus
 
 


« Tagasi