Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

ERÜ üldkoosoleku päevakord (3.juuni 2010)

Lugupeetud kolleegid!


Homme, 04.juunil 2010 kl. 16-18, toimub Tallinnas, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, ERÜ üldkoosolek. Üldkoosoleku kutse on edastatud liikmetele 20.aprillil 2010.a.

Koosoleku päevakord on järgmine:

  • 2009.-2010. õppeaasta Kolmapäevaseminaride preemia ja Aatomiku preemia välja kuulutamine
  • Eelmise ERÜ koosoleku (05. detsembril 2009.a.) protokolli kinnitamine (protokolli väljavõte lisatud).
  • ERÜ 2009. a. majandusaasta aruanne (Aastaaruanne lisatud)
  • Revisjoni komisjoni aruanne
  • 2010.a. kevadise radioloogide pädevuse hindamise tulemustest
  • 2010.a. üritustest.
  • Balti Radioloogia Kongress 2010. Riia 08.-09.10.2010.
  • Kardioloogide ja Onkoloogide ühiskoosolek. Tallinn, 22.10.2010
  • Teised päevakorda esitatud küsimused

Vastavalt meie põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul, kui sellest võtab osa rohkem kui pool liikmetest. ERÜ-l on hetkel 152 liiget, kes on tasunud 2010.a. liikmemaksu kas osaliselt või täielikult. Palun nendel liikmetel, kes ei ole üldkoosolekule tulemas, volitada oma kolleegi, kes üritusele tuleb, ennast üldkoosolekul esindama (volitus lisatud).
Tänan teid ette vastutulelikkuse eest!


Lugupidamisega


Peeter Ross
President« Tagasi