Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

ERÜ põhikirja projekt (12.mai 2008)

Lugupeetud kolleegid!

Vastavalt ERÜ eelmise üldkoosoleku otsusele tegime me ERÜ põhikirja mõned muudatused. Muudatuste sõnastus on tänaseks juriidiliselt korrigeeritud ja põhikiri on valmis ametlikuks registreerimiseks. Meie uue põhikirja projektiga saab tutvuda siin. Põhikirja täiendused eristuvad muust tekstist sinisena. Ehkki üldjoontes arutasime vajalikud muudatused eelmisel üldkoosolekul läbi, võib meie liikmetel olla põhikirja uue redaktsiooni kohta täiendavaid ettepanekuid. Selleks, et üldkoosolekul saaksime põhikirja lõplikul kujul vastu võtta, palub ERÜ juhatus teil võimalikud muudatusettepanekud saata hiljemalt 20. maiks aadressile: Sergei.Nazarenko@regionaalhaigla.ee. Nii saame me esitatud ettepanekud enne üldkoosolekut juriidiliselt korrektselt vormistada ning koosolekule otsustamiseks esitada.
 
Lugupidamisega
 
Peeter Ross
ERÜ president


« Tagasi