Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Üldkoosolek ja õppepäev (23.aprill 2008)

Austatud kolleegid!

Loodan, et kevadine päiksepaiste aitab viia mõtted ära igapäevatöö rutiinilt peagi saabuvale suvepuhkusele. Enne oodatud puhkuse saabumist on meil vajalik läbi viia Eesti Radioloogia Ühingu üldkoosolek.
Käesolevaga edastan teile juhatuse nimel kutse ERÜ üldkoosolekule, mis toimub reedel, 23. mail 2008. a., Türi-Allikul Veskisillal (www.veskisilla.ee) algusega kell 16.00.
Üldkoosolekule eelneb õppepäev, mis algab kell 12.30.
 
Ürituse kava on järgmine:
Busside väljumine reedel, 23.mail 2008:
- Tallinnast  Magdaleena haigla parklast (Pärnu mnt 104) kl. 10.30.
 Neile, kes sooviksid bussile tulla Tartu maanteelt, on orienteeruvaks ajaks, millal buss Ülemiste keskuse ees Tartu  maanteel olevasse bussipeatusesse jõuab kl. 10.45.
Tartust Maarjamõisa Haigla parklast (Puusepa 8) kl. 10.30.
 
ERÜ õppepäev ja üldkoosolek
 
12.00-12.30    Saabumine ja tervitussuupisted
 
12.30-15.45    Õppepäev
12.30-12.35    Sissejuhatus
12.35-13.00    Joop van de Kant, Toshiba Medical Systems Europe, Clinical Application Specialist
"Contrast Harmonic Imaging; Features and Future"
13.00-13.45    Professor Dr Pontus Persson
„CIN and NSF: how they come about and what to do“, Vol I
 
13.45 -14.30   Vaheaeg. Lõuna
 
14.30-15.15    Professor Dr Pontus Persson
„CIN and NSF: how they come about and what to do“, Vol II
15.15-16.00    Professor Dr Cornelia Lipfert, Director Strategic Marketing / Regulatory Affairs Radiodiagnostics
„IBA Dosimetry”
 
 
16.15-19.15    ERÜ üldkoosolek
 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
 2. Päevakorra kinnitamine
 3. 2007.-2008. õppeaasta Kolmapäevaseminaride preemia ja Aatomiku preemia välja kuulutamine
 4. Eelmise ERÜ üldkoosoleku (Taagepera, 01. detsembril 2007.a.) protokolli kinnitamine. Palun protokolli puudutavad täiendused või kommentaarid saata enne üldkoosolekut aadressile Peeter.Ross@itk.ee
 5. Põhikirja muudatuste hääletamine
 6. ERÜ 2007. a. majandusaasta aruanne
 7. Revisjoni komisjoni aruanne
 8. ERÜ juhatuse valimine
  1. ERÜ presidendi valimine. ERÜ istuval presidendil saab läbi 3-aastane volituste tähtaeg. Meie liikmetel tuleb vastavalt põhikirjale otsustada, kas anda järgmiseks kolmeks aastaks presidendi volitused praegusele presidendile (Peeter Ross) või asepresidendile (Aadu Simisker).
  2. ERÜ asepresidendi (vajadusel) ja juhatuse liikmete valimine järgmiseks kolmeks aastaks
 9. Radioloogia arengu nõukogu liikmete arvu ja volituste tähtaja määramine ning liikmete valimine, arvestades juhatuse sellekohast ettepanekut
 10. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 11. Pädevuse hindamise komisjoni liikmete valimine
 12. TALO esindaja valimine. ERÜ esindaja TALO-s, Katrin Kressel, on omal soovil palunud end ERÜ esindaja seisusest vabastada
 13. 2008.a. Balti Radioloogia Konverentsist ja teistest sügisestest üritustest
 14. Uue radioloogia hinnakirja koostamisest
 15. Teised päevakorda esitatud küsimused
 
19.00-22.30 Õppepäevale ja üldkoosolekule järgnev õhtusöök ning meelelahutus.
 
22.30 Bussid väljuvad Tallinnasse ja Tartusse
 
Lõpliku õppepäeva ja üldkoosoleku päevakava koos lisamaterjalidega paneme meie kodulehele üles mai keskpaigaks.
 
Osavõtust palume teatada hiljemalt 16.maiks e-posti aadressil: marje.aidla@itk.ee või Ida-Tallinna Keskhaigla Radioloogiakeskuse sekretäri Marje Aidla telefonil 6 207 190, teatades ka transpordivajadusest.
Veskisillal toimuva õppepäeva osavõtutasu on radioloogia residentidele ja seeniorradioloogidele 50 krooni ning ERÜ liikmetele (kes on tasunud liikmemaksu osaliselt või täielikult enne 1.maid 2008.a.) 200 krooni, teistele – 1500 krooni.

Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides nime ja märgusõna: Kevad 2008. Ülekande palume teha hiljemalt 16.maiks.
 
Lõpetuseks juhin teie tähelepanu sellele, et vastavalt meie põhikirjale on üldkoosolek otsustusvõimeline juhul, kui sellest võtab osa rohkem kui pool liikmetest. ERÜ-l on hetkel 162 liiget. Palun nendel liikmetel, kes ei ole üldkoosolekule tulemas, volitada oma kolleegi, kes üritusele tuleb, ennast üldkoosolekul esindama (volitus lisatud).
Tänan teid ette vastutulelikkuse eest!
 
Lugupidamisega
 
Peeter Ross
President

 « Tagasi