Uudiskirjade arhiiv
Uudised


esilehele

  

Uudised

Ühiskoosolek ja õppepäev “Traumatoloogilised-ortopeedilised röntgeniülesvõtted – nii lapsed kui suured” (13.november 2007.a.)

Austatud kolleegid,

 

ERÜ käesoleva aasta lõpuüritus leiab aset laupäeval, 01. detsembril, Taagepera lossis. Traditsiooniliselt on meil kavas nii õppepäev kui ühiskoosolek.

Busside väljumine laupäeval, 01.detsembril 2007:

Tallinnast Magdaleena haigla parklast (Pärnu mnt 104) kl. 10.00. Neile, kes sooviksid bussile tulla Tartu maanteelt, on orienteeruvaks ajaks, millal buss Ülemiste keskuse bussipeatusesse jõuab kl. 10.15.
Tartust Maarjamõisa Haigla parklast aadressil Puusepa 8 kl. 12.15.

Ürituse ajakava:

Õppepäev ja üldkoosolek Taagepera lossis:
13.00 – 13.30 Saabumine Taagepera lossi. Kerged suupisted ning kohv, tee, vesi ja mahl.
13.30 – 15.00 Ekskursioon lossis ja selle ümbruses
15.00 – 16.30 Õppepäev „Traumatoloogilised-ortopeedilised röntgeniülesvõtted – nii lapsed kui suured”
Ettekanded teevad dr. Karin Veske, dr. Pirja Sarap ja dr. Inna Justus.
16.30 – 17.30 ERÜ üldkoosolek
16.30 – 16.40 Sissejuhatus ja ERÜ juhatuse liikmete valimine (P.Ross).
ERÜ üldkoosolekul 26.05.2007 toimunud valimisel, mille tulemused vajavad põhikirja täpseks täitmiseks uut hääletust (vt. Uute juhatuse liikmete valimisest (10.juuli 2007.a.)), valiti juhatuse liikmeteks dr. Mare Lintrop ja Andrei Šamarin. ERÜ juhatus teeb ettepaneku esitada dr. Mare Lintrop ja dr. Andrei Šamarin ERÜ juhatuse liikmeteks.
16.40 – 16.50 ERÜ liikmemaksudest 2008.a. (P.Ross)
16.50 – 17.00 Epilepsia ravijuhendi koostamisest
17.00 – 17.10 Euroopa Radioloogia Ühingu liikmelisusest (P.Ross)
17.10 – 17.20 ERÜ põhikirja muudatusettepanekud (P.Ross)
Juhatuse ettepanek on teha põhikirjas järgmised muudatused:
a) P. 4.6 Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega (v.a. põhikirjas sätestatud punktid, mis vajavad kvalifitseeritud häälteenamust) lahtisel hääletamisel kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
b) P. 4.17 Juhatus on otsustusvõimeline kui kohal on üle 50% juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult. Juhatus võib koosolekut kokkukutsumata otsuse vastu võtta kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
c) 4.12.5 juhatuse liikmete valimine kuni kolmeks aastaks. ÜHINGU tegevuse järjepidevuse tagamiseks valitakse juhatus järgnevalt: Iga kolme aasta järel saab asepresidendi ülesandeid täitnud isik presidendiks. Juhatuse volituste lõppedes otsustab üldkoosolek, kas senine president ja asepresident jäävad oma ülesannetesse järgmiseks volituste tähtajaks või määratakse senine asepresident presidendiks. Ühte juhatuse liiget ei saa valida järjest rohkem kui kaheks volituste tähtajaks ning üks isik saab täita presidendi või asepresidendi ülesandeid järjest maksimaalselt kaks tähtaega. Juhul, kui president ei saa oma ülesandeid täita volituste tähtaja lõpuni, saab asepresident presidendiks ja määratakse uus asepresident. Valituks loetakse see, kes saab teistest enam hääli;
17.20 – 17.30 Muud küsimused

18.00 – 22.30 Õhtune kokkuvõttev üritus
18.00 – 18.30 Humoorikas ETENDUS Ugala näitlejate poolt „Pilk Von Strykkide mõisaellu“
18.30 – 22.00 Õhtusöök. Muusika ja tants.

22.00 Bussid väljuvad Taageperast Tartusse ja Tallinnasse

Õppepäevale palume registreerida hiljemalt 23.novembriks e-posti aadressil: Marje.Aidla@itk.ee, või Ida-Tallinna Keskhaigla Diagnostikakliiniku sekretäri, Marje Aidla telefonil 6207 190. Registreerimisel palume teatada, kas kasutate tellitud transporti.
Õppepäeva osavõtutasu on hiljemalt 23.novembriks registreerunutele järgmine: ERÜ liikmetele 300 krooni (ERÜ liikmeskonda kuuluvatele residentidele ja pensionäridele 50 krooni), teistele 1000 krooni.
Osavõtutasu palume üle kanda ERÜ arveldusarvele 1120155724 Hansapangas, märkides osaleja nime ning märgusõna: ”Talv 2007”. Peale 23. novembrit registreerunutel on osavõtutasud järgmised: ERÜ liikmed 600 krooni, teised 2000 krooni).

Palume nendel liikmetel, kes ei ole üldkoosolekule tulemas, volitada oma kolleegi, kes üritusele tuleb, ennast üldkoosolekul esindama (volitus lisatud).

Meeldiva kohtumiseni Taageperas,

ERÜ juhatus
 « Tagasi