Residentuurist
Residentide nimekiri
Residentuuri programm
Residentide seminarid


esilehele

  

Residentuur

Õppetöö residentuuris toimub kursusesüsteemis, s.t resident läbib õppeained õppekavas kehtestatud korras.
Radiodiagnostika residentuur kestab 4 aastat, millest esimene aasta on sissejuhatus erialasse, kus omandatakse baasained (kiirgusfüüsika, radiobioloogia, kiirguskaitse, aparatuuri põhitüübid jne.), tutvustakse radioloogiaõdede tööga ja saadakse ülevaade radioloogilistest uurimidmeetoditest ning norm. rö-anatoomiast. Õppetöö toimub rühmatööna, millele aasta lõpus järgneb individuaalne praktika põhibaasides. Õppeasta lõpus on eksam.
II ja III aasta moodustavad individuaalse rotatsiooniplaani järgi toimuvad kliinilise radioloogia tsüklid, kus omandatakse (organsüsteemide kaupa) radio-patoloogia ja täiendatakse oma praktilisi oskusi radioloogiliste protsduuride teostmisel. Eksam kliiniliste tsüklite kohta toimub III aasta lõpus.
Residentuuri IV aasta on mõeldud kas enesetäiendamiseks üldradioloogias (sisuliselt töötamine põhibaasis või oma tulevases töökohas), subspetsialiseerumiseks alaerialadel (neuro-, muskuloskeletaal-, uroradioloogia, lasteradioloogia jne.), osalemiseks teadustööl või täiendamiseks välismaal - individuaalprogrammi alusel.
Residentuuri lõpetab lõpueksam.

Põhjalikumat teavet residentuuriõppe korralduse ja õppekavade kohta Tartu Ülikoolis saab TÜ koduleheküljelt.