esilehele

  

Lingid

Ajakirjad ja medline
Medline
GO RAD @ ISR
Diagnostic Imaging
Radiology
British Journal of Radiology
European Radiology
Võrgus olevate meditsiiniajakirjade nimekiri
Ajakirjad erialade kaupa selles saidis (on ka radioloogia alajaotus)

Teised radioloogiaühingud või rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Radioloogia Ühing
Rahvusvaheline Radioloogia Ühing
Taani Radioloogia Ühing
Briti Pediaatrilise Radioloogia Ühing
Soome Radioloogia Ühing
Rahvusvaheline Kiirguskaitse Komisjon (International Comission on Radiological Protection)
Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (International Atomic Energy Agency)

Õppematerjalid võrgus
Virtual hospital: introduction to radiology
The home page for education and research of the Department of Radiology at Brigham and Women's Hospital
Eurorad
Maailma suurim radioloogia uudisteleht ja portaal
Radlist: radioloogiaalaste õppefailide otsingusüsteem

Meditsiinisõnastikud (Medical glossaries)
Lingid erinevatele sõnaraamatutele
Nukleaarmeditsiini seletav sõnaraamat
Üldmeditsiiniline seletav sõnaraamat

Varia
Medical Radiography Home Page - Üsna hästi organiseeritud lähtepunkt radioloogi jaoks
CT is us! - Pidevalt täieneb, uut ja huvitavat infi tuleb juurde. Võiks nimetata virtuaalseks õpperaamatuks.
Health On the Net Foundation - Lingid nii arstidele kui meditsiinist huvitatuile.
South Bank University
King´s College London, Department of Radiological Sciences.
The Visible Human Project
The MRI Tutor Web Site
The Home of MRI Physics - Lehekülg MRT füüsikast.
The Basics on MRI - Lehekülg MRT alustest.
The Whole Brain Atlas - Aju atlas.
Washingtoni Ülikooli radioloogiaserver - Maailmas väga populaarne radioloogiasait.
European Forum of Radiologists - Uudised ja diskussioonigrupid.

Portaalid arstidele
Medscape
Healthgate
BMN