Juhatus
Põhikiri
Liikmesus
ERÜ ja TALO
Ajalugu
Intranet


esilehele

  

Liikmesus

ERÜ liikmeks astumiseks on vaja kirjutada avaldus ERÜ juhatusele (avalduse blankett) ja saata see Marje Aidlale marje.aidla@itk.ee ning seejärel tasuda liikmemaks

ERÜ liikmemaks 2018. aastal:
täisliige (töötav radioloog) – 80 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
resident – 35 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
insener/füüsik – 50 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
rad.õde/tehnik – 15 EUR/aastas (ERÜ liikmesus)
rad.õde/tehnik – 25 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
seeniorradioloog – 5 EUR/aastas (ERÜ liikmesus)

Liikmemaksu tasumine ERÜ arveldusarvele EE532200001120155724 Swedpangas, märkides ülekande selgitusse: 2018.a.liikmemaks, eesnimi, perenimi.
Liikmemaksu võib tasuda kas ühes osas (tasumise tähtaeg hiljemalt 31.jaanuar 2018) või kahes võrdses osas (sel juhul on tähtajad vastavalt 31.jaanuar ja 31.juuli 2018).

Kui ERÜ liige ei saa üldkoosolekul osaleda, siis enda asemel hääletama saab volitada mõne teise ERÜ liikme (volikirja blankett)