Ühisseminarid
Kolmapäevaseminarid
       Tallinnas
       Tartus
Arhiiv
Rahvusvahelised üritused


esilehele

  

Kolmapäevaseminarid

Seminarid on mõeldud täiendkoolituseks (ja ettekandekoolituseks) radioloogidele ja radiodiagnostika residentidele, kuid üritus on avatud ka teistele radioloogiahuvilistele.
Kolmapäevaseminarid toimuvad regulaarselt nii Tallinnas kui Tartus. Tavaliselt on kavas põhiettekanne (kuni 45 min.) ja huvitava haigusjuhu analüüs või kaasettekanne (kuni 30 min.).
Osavõtt üritustest on tasuta, osalejad registreeritakse ja hooaja lõpus antakse selle eest ka täiendkoolituse punkte.
Parima ettekande jaoks on planeeritud preemia.
Kõik kolmapäevaseminari ettekanded tuleb vormistada Powerpointis (vt. haigusjuhu ettekande juhend).